Per 1 juli 2021 zijn de Btag tarieven radicaal op de schop gegaan. Deze zijn opnieuw berekend met als uitgangspunt de bedrijfsvoering van de huidige tijd in plaats van enkele decennia geleden.

Btag tarieven d.d. 01-07-2021
Ambtshandeling Btag art. nr. Tarief conform Btag
Dagvaarding 2a 98,52
Betekening van een titel 2b 108,71
Beslag op roerende zaken 2e 131,37
Beslag op periodieke betalingen (loonbeslag) 2j 146,97
Beslag op niet periodieke betalingen (bankbeslag) 2i 209,33
Beslag tot verhaal van alimentatie 2k 127,22
Beslag onroerende zaken 2o 180,47
Beslag op een safeloket 2f 176,41
Beslag op rechten 2g 259,99
Beslag op aandelen op naam 2h 285,34
Beslag onder de schuldeiser zelf 2l 174,29
Beslag tot afgifte roerende zaken 2n 130,40
Gerechtelijke in bewaargeving 2r 270,71
Beslag op schepen 2q 397,83
Beslag op luchtvaartuigen (niet Nederlands) 2q 397,83
Executie afgifte roerende zaken 2m 303,22
Overbetekening van een beslag 2d 71,19
Aanzegging overname executie onroerende zaken 2u 92,84
Aanplakking van een verkoop 2s 98,86
Proces-verbaal van een executoriale verkoop 2t 345,82
Ontruiming onroerende zaken 2v 258,36
Faillissementsoproeping/Betekening verzoekschrift 2c 79,02
Gijzeling 2w 300,29
Verklaring opheffing beslag onroerende zaak/schip 2p 64,38
Betekening dagvaarding derde 2c 71,19
betekening verlenging termijn 2c 79,02
Verzoekschrift echtscheiding 2c 79,02
Advertentie Staatscourant 12,50